Effecten

De positieve effecten van Biodanza

Biodanza is een veranderingsproces, een andere of nieuwe manier van leven. Het is een proces om meer jezelf te worden, meer één geheel, om je identiteit te versterken. Om je potentieel tot ontwikkeling te laten komen en te groeien in alle facetten van je leven. Biodanza is dus heel veelzijdig. Het heeft effect, op de manier hoe je in het leven staat, op je overtuigingen, gevoelens en je gedragingen, op de manier hoe je contact maakt met anderen, op je gezondheid. Biodanza maakt het potentieel in je wakker!

Wetenschappelijk onderzoek
Biodanza is door Rolando Toro ontwikkeld binnen een klinische setting. Sindsdien zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken verricht naar de effecten van Biodanza op de deelnemers. Uit deze onderzoeken komen positieve effecten van Biodanza op je lichamelijke en geestelijke gezondheid naar voren. Zo blijkt onder meer dat door het volgen van drie maanden wekelijkse les Biodanza sprake is van:

 • een verbetering van het immuunsysteem
 • een toename van ontspanning / vermindering van stress
 • een verbetering van de geestelijke gezondheid
 • een toename van zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • een afname van psychosomatische klachten
 • grotere autonomie
 • een toegenomen capaciteit om ‘nee’  te zeggen
 • een toename van optimisme
 • een toename van de vaardigheid om te genieten
 • een afname van angst voor contact
 • ruimere sociale en emotionele vaardigheden met name een verbetering van het vermogen om contact te maken met anderen.