Biodanza in organisaties

Biodanza op het werk

Biodanza op het werk

Werkende mensen brengen een groot deel van hun leven door op het werk. Het is belangrijk dat ze plezier hebben in hun werk, met zelfvertrouwen hun functie uitoefenen, goede onderlinge relaties hebben, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, vervulling vinden, doen waar ze blij van worden en zelfs energie krijgen van het werk! Dat is ook ten gunste van de organisaties waarin zij werken. Mensen vormen immers de basis oftewel het kapitaal van een organisatie. Goede samenwerking, meer zelfvertrouwen en meer initiatief leiden tot betere resultaten van de organisatie en tot een grotere tevredenheid bij de klanten. ´Blije en tevreden’ medewerkers hebben ook meer commitment aan het werk en zijn minder vaak ziek. Zo snijdt het mes bij biodanza@work aan twee kanten: zowel de vitaliteit (levenskracht) en het fysieke en emotionele welzijn van het individu wordt versterkt, als de vitaliteit en het welzijn van het team en van de organisatie.

Wat doen we?
We bevorderen de onderlinge verbinding van teams binnen organisaties en vergroten hun emotionele welzijn en onderling respect. Gestimuleerd wordt dat iedereen zich deelt voelt van het team en van de organisatie. Dit heeft direct een positieve invloed op de prestatie van het team en daarmee van de hele organisatie.

Wij werken met de volgende doelen van een organisatie:

  • Groeps- en intergroepsintegratie
  • Optimalisatie van interpersoonlijke relaties en verbetering van de communicatie
  • Wederzijds respect
  • Vergroting van zelfvertrouwen van een ieder èn van vertrouwen in de ander
  • Versterking van het gevoel van eigenwaarde en zelfzorg van een ieder
  • Toeneming van initiatief
  • Preventie van vermoeidheid en stress
  • Grotere flexibiliteit bij wijzigingen in organisatie, werkwijze of cultuur
  • Bevordering van creativiteit
  • Verhoging van de sociale en fysieke veiligheid op het werk.

Hoe doen we het?
Om de doelen te bereiken worden de gezonde kanten en kwaliteiten die al in een ieder teamlid of het team als geheel aanwezig zijn als uitgangspunt te genomen. In elk teamlid en in elk team is immers al potentieel aanwezig. De gezonde eigenschappen of kwaliteiten worden tijdens de groepsbijeenkomsten gestimuleerd, verder tot ontwikkeling gebracht en versterkt. Denk aan de eigenschappen om zelfvertrouwen te hebben, initiatief te nemen, samen te werken, vriendelijk en respectvol te zijn (ook al ben je het inhoudelijk oneens), grenzen aan te geven, je deel te voelen van een team, creatief te zijn, enzovoort. Er wordt dus bij een bijeenkomst niet gekeken naar wat er niet goed gaat bij een individuele medewerker of in het team.


De ontwikkeling en versterking van de gezonde kanten en kwaliteiten vindt plaats met behulp van het ´Biodanza-systeem´. Dit systeem gaat uit van de ervaring in plaats van de cognitie of van praten. Het maakt gebruik van geïntegreerde beweging, speelse vormen en individuele en gezamenlijke oefeningen op muziek. Elke oefening heeft een specifiek doel en een specifieke betekenis, probeert iets te leren. De deelnemers nemen non-verbaal aan de training deel. Van binnenuit wordt iets ervaren, doorleeft. Hierdoor vinden er wezenlijke veranderingen plaats van binnenuit. Er verandert iets op ‘onbewust’ niveau.

Iedereen kan deelnemen, ongeacht zijn fysieke conditie of eerdere ervaring.

Onze trainingen zijn zowel voor medewerkers op ‘de werkvloer’, als voor mensen in het lager en hoger management.

Heeft een training op basis van het Biodanza-systeem wel effect?
Jazeker! Onze communicatie is voor meer dan 90% non-verbaal. Belangrijker nog is dat meer dan 90% van wat we op een dag doen en denken, inclusief onze overtuigingen, onbewust is, onze neo-cortex is daar niet bij betrokken. Onze onbewuste hersens vormen een soort computer die autonoom functioneert op basis van ervaringen uit het verleden. Door nieuwe ervaringen kunnen wijzigingen worden aangebracht in deze onbewuste patronen, overtuigingen en non-verbale communicatie.

Het Biodanza-systeem speelt hier op in. Met de aangeboden oefeningen kunnen de hersenen nieuwe verbindingen maken (neuroplasticiteit) en daarmee nieuwe patronen, gevoelens en overtuigingen ontwikkelen. We kunnen wel dingen lezen of op een andere cognitieve manier tot ons nemen, maar als we iets niet ervaren, bijvoorbeeld hoe het voelt om zelfvertrouwen of daadkracht te ervaren, initiatief te nemen, flexibel te zijn, of respect te hebben voor elkaar, dan is het de vraag wat het nut daarvan is.

Hoe ziet een traject er uit?
Om het ´Biodanza-systeem´ toe te passen, is het noodzakelijk om de behoeften en doelstellingen van de organisatie te kennen. Dus eerst vinden er interviews plaats, worden de faciliteiten afgestemd en bij voorkeur wordt er ook gesproken met enkele mensen die aan dit proces zullen deelnemen. Op basis hiervan kan een projectplanning worden gemaakt en een offerte voor de opdracht worden gemaakt.

De programma´s variëren van twee tot zes maanden, met telkens één groepsbijeenkomst per week. Elke groepsbijeenkomst duurt minimaal een uur tot maximaal twee uur, afhankelijk van de grootte van de groep en de doelstellingen waaraan gewerkt wordt.

Daarnaast is het mogelijk om één teamsessie te verzorgen om de verbinding in een team te bevorderen.

Is ook individuele begeleiding mogelijk?
Naast trajecten waarin personen in teams deelnemen, waarin zowel het team als geheel als de individuele medewerkers centraal staan, bieden wij ook trajecten aan die zich uitsluitend focussen op de eigen persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van de individuele medewerker. Deze trajecten vinden ook in groepsverband plaats, de deelnemers zijn echter niet noodzakelijkerwijs verbonden aan één team, afdeling of directie van een organisatie. Individuele deelname is zowel ten gunste van de medewerker zelf, als van de organisatie als geheel.

Hoe worden de effecten gemeten?
Om de resultaten van elke sessie te evalueren, wordt de PANAS-test gebruikt (Watson, Clark en Tellegen, 1988). PANAS (Positive and Negative Affect Schedule), is een zeer erkende test op internationaal niveau, die voornamelijk wordt toegepast om veranderingen in de gevoelens en emoties van mensen te meten. Het is een psychometrische schaal die de relatie tussen positieve en negatieve emoties laat zien. Kortom, het stelt ons in staat om het emotionele welzijn te zien van de deelnemers aan een traject.

De test bestaat uit een lijst van 20 emoties (10 positief en 10 negatief), die de deelnemers beantwoorden op een schaal van 1 tot 5, afhankelijk van hoe ze zich op dat moment voelen met betrekking tot elk van de genoemde emoties.

Prijzen en informatie
De prijzen zijn op aanvraag en afhankelijk van (aard van) de opdracht. Voor nadere informatie klik hier